SẢN PHẨM MỚI

Đèn kino flo DMX 512

Đèn kino flo DMX 512

Giá bán: Liên hệ
Đèn Led bảng 160w 2400 bóng

Đèn Led bảng 160w 2400 bóng

Giá bán: Liên hệ
Đèn Led bảng 120w 1800 bóng

Đèn Led bảng 120w 1800 bóng

Giá bán: Liên hệ
Đèn Led bảng 80w 1200 bóng

Đèn Led bảng 80w 1200 bóng

Giá bán: Liên hệ
Đèn Led bảng 60w 900 bóng

Đèn Led bảng 60w 900 bóng

Giá bán: Liên hệ
Đèn Led bảng 40w 600 bóng

Đèn Led bảng 40w 600 bóng

Giá bán: Liên hệ
Cẩu quay phim 6M

Cẩu quay phim 6M

Giá bán: Liên hệ
Khung treo phông di động

Khung treo phông di động

Giá bán: Liên hệ
Đèn kino flo 6 bóng Osram

Đèn kino flo 6 bóng Osram

Giá bán: Liên hệ
Đèn kino flo 4 bóng Osram

Đèn kino flo 4 bóng Osram

Giá bán: Liên hệ
Đèn Spotlight 1000W

Đèn Spotlight 1000W

Giá bán: Liên hệ