Home / Bộ treo phông / Khung treo phông di động
Khung treo phông di động
Bộ khung treo phông

Khung treo phông di động

Bộ Treo Phông 2m x 2m: Bj01

Cao tối thiểu 70CM, cao tối đa 2m

khung-treo-phong2m

khung-treo-phong2m-1

 

Xem thêm: Phông xanh ghi hình http://thietbiphongquay.com/phong-key-hinh

Bộ treo Phông 2.6m x 3m nhỏ: Bj02

Cao tối thiểu 71CM, cao tối đa 2.6m

khung-treo-phong3m-nho

khung-treo-phong3m-nho1 khung-treo-phong3m-nho2 khung-treo-phong3m-nho3

khung-treo-phong3m-nho4

 

Bộ treo Phông 2.8m x 3m lớn: Bj03

Cao tối thiểu 1.2m, cao tối đa 2.8m

khung-treo-phong3m-lon

khung-treo-phong3m-lon1 khung-treo-phong3m-lon2

khung-treo-phong3m-lon3

About nguyenhung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*