Home / THIẾT BỊ CHO THUÊ
THIẾT BỊ CHO THUÊ
Cho thuê thiết bị studio

THIẾT BỊ CHO THUÊ

Cho thuê đèn Kino Flo:

– Đèn kino 2 bóng + chân đèn: 110.000VNĐ/1 ngày

– Đèn Kino 4 bóng + chân đèn: 150.000VNĐ/1 ngày

– Đèn kino 6 bóng + chân đèn: 200.000VNĐ/1 ngày

Cho thuê đèn Spotlight:

– Đèn spotlight 300w + chân đèn: 110.000VNĐ/1 ngày

– Đèn spotlight 650w + chân đèn: 150.000VNĐ/1 ngày

– Đèn spotlight 1000w + chân đèn: 170.000VNĐ/1 ngày

– Đèn spotlight 2000w + chân đèn: 250.000VNĐ/1 ngày

– Đèn spotlight LED 100w + chân đèn: 250.000VNĐ/1 ngày

– Đèn spotlight LED 50w + chân đèn: 170.000VNĐ/1 ngày

Chân máy quay: 200.000VNĐ/1 ngày

Bộ treo phông, kẹp phông và phông: 200.000VNĐ/1 ngày

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*