-15%

Thiết bị ánh sáng

Cho thuê đèn kino 4 bóng Osram

170.000 
-9%

Thiết bị ánh sáng

Cho thuê đèn kino 6 bóng Osram

200.000 

Thiết bị ánh sáng

Cho thuê đèn kit LED 60w 5500K

170.000 
160.000 350.000 
110.000 

Thiết bị ánh sáng

Cho thuê đèn led Neewer 660 RGB

200.000 260.000 

Thiết bị ánh sáng

Cho thuê đèn LED Ring RL-18

150.000 
160.000 
250.000 300.000 
150.000 
130.000 
Thiết bị phòng quay
.
.
.
.