Bàn & Hộp chụp sản phẩm

Bàn chụp sản phẩm 100x200cm

2,500,000 

Bàn & Hộp chụp sản phẩm

Bàn chụp sản phẩm 60x100cm

600,000 

Bàn & Hộp chụp sản phẩm

Bàn chụp sản phẩm 60x130cm

1,300,000 
780,000 
1,200,000 
1,480,000 
2,300,000 
2,990,000 

Bàn & Hộp chụp sản phẩm

Hộp chụp sản phẩm có đèn LED 40x40cm

1,200,000 

Bàn & Hộp chụp sản phẩm

Hộp chụp sản phẩm có đèn LED 60x60cm

1,450,000 

Bàn & Hộp chụp sản phẩm

Hộp chụp sản phẩm có đèn LED 80x80cm

1,990,000 

Bàn & Hộp chụp sản phẩm

Hộp chụp sản phẩm tròn 40x40cm

350,000