Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ 2 đèn LED studio 200w Jinbei

12,500,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ 2 đèn LED studio 300w Jinbei

15,500,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ kit đèn Flash DPEII 600 + SPARKII 400 JINBEI

18,500,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ kit đèn Flash SPARKII 400 + DII250 JINBEI

9,900,000 
570,000 
1,450,000