Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ 2 đèn 5 bóng LED360 20w + Softbox 60×90

5,080,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ 2 đèn 5 bóng LED360 40w + Softbox 60×90

6,280,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ 2 đèn LED studio 200w Jinbei

12,500,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ 2 đèn LED studio 300w Jinbei

15,500,000 
15,900,000