Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ 2 đèn 5 bóng LED360 20w + Softbox 60×90

5,080,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ 2 đèn 5 bóng LED360 40w + Softbox 60×90

6,280,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ 2 đèn LED studio 200w Jinbei

12,500,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ 2 đèn LED studio 300w Jinbei

15,500,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ đèn chụp đôi dù phản LED360 40w

2,690,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ đèn chụp đôi dù phản LED360 60w

3,330,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ đèn chụp sản phẩm LED360 20w 5500K

1,540,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ đèn chụp sản phẩm LED360 40w 5500K

1,780,000 
Giảm giá!

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ đèn chụp sản phẩm LED360 60w 5500K chuyên studio

2,100,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ kit 2 đèn 4 bóng LED360 20w chuyên studio

3,890,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ kit 4 đèn chụp sản phẩm LED360 40w 5500K

4,210,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ kit đèn Flash DPEII 600 + SPARKII 400 JINBEI

18,500,000