160,000 

Dù hắt sáng & Filter

Dù phản đen bạc 16 cạnh 102cm

750,000 

Dù hắt sáng & Filter

Dù phản đen bạc 16 cạnh 150cm

850,000 

Dù hắt sáng & Filter

Dù phản đen bạc 16 cạnh 180cm

950,000 

Dù hắt sáng & Filter

Dù softbox bát giác 80cm

450,000 

Dù hắt sáng & Filter

Dù softbox bát giác tổ ong 80cm

560,000 

Dù hắt sáng & Filter

Dù xuyên sáng 16 cạnh 102cm

600,000