2,500,000 
3,500,000 
4,600,000 
6,300,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Đèn Fluorescent tròn NG-22C Nanguang

1,100,000 

Đèn quay phim, Đèn trường quay

Đèn Fluorescent tròn NG-28C Nanguang

1,350,000 

Đèn quay phim, Đèn trường quay

Đèn Fluorescent tròn NG-40C Nanguang

1,600,000 

Đèn quay phim, Đèn trường quay

Đèn Fluorescent tròn NG-65C Nanguang

1,900,000 

Đèn quay phim, Đèn trường quay

Đèn Fluorescent tròn NG-65Cpro Nanguang

2,500,000 
7,500,000 
5,900,000