Dù hắt sáng & Filter

Dù phản đen bạc 16 cạnh 180cm

950,000 

Phông key hình, Phông xanh studio

Phông key xanh 2 mặt tiêu chuẩn quốc tế

1,390,000 

Phông key hình, Phông xanh studio

Phông loang chụp ảnh chuyên dụng

Phông key hình, Phông xanh studio

Phông loang chụp ảnh mã 31-08