Bàn điều khiển ánh sáng DMX512-240

Kích thước: 485x250x85mm

Trọng lượng: 4kg