Bộ 2 đèn 5 bóng LED360 40w + Softbox 60×90

6,280,000 

Model: L360-200WX2

Công suất: 400w

Chân đèn: 2 chiếc 2.8 mét

Đui đèn 5 bóng: 2 cái

Bóng đèn LED360 40w: 10 cái

Softbox 60x90cm: 2 cái

Bảo hành: 12 tháng.