đènộ kit studio 2 đèn Flash DII250 JINBEI

6,500,000 

Model: DII250x2

Đèn Jinbei DII250: 2c

Softbox 50x70cm: 2c

Chân đèn EQ-190: 2c

Kích nổ TR-A3: 1c

Bảo hành: 12 tháng.