Bộ trục treo phông điều khiển điện

Đơn giá loại 1 phông: 1.500.000đ/ bộ (Chưa VAT)

Đơn giá loại 2 phông: 1.800.000đ/ bộ (Chưa VAT)

Đơn giá loại 3 phông: 2.500.000đ/ bộ (Chưa VAT)

Đơn giá loại 4 phông 3.200.000đ/ bộ (Chưa VAT)

Đơn giá loại 5 phông: 4.100.000đ/ bộ (Chưa VAT)

Đơn giá loại 6 phông: 5.500.000đ/ bộ (Chưa VAT)

( Giá đã bao gồm trục cuốn )

Mã sp: TPD-1; TPD-2; TPD-3; TPD-4; TPD-5; TPD-6

Bảo hành: 12 tháng.