Cẩu quay phim điện 3m, 4m, 6m

Đơn giá: liên hệ

Mã sp: YB-3M; YB-4M; YB-6M

Tổng chiều dài: 3M, 4M, 6M

Chịu trọng: 8kg