Chân đèn 75cm đầu ốc 1/4

150,000 

Model: CD75

Cao tối thiểu: 45CM

Cao tối đa: 75CM

Trọng lượng: 0.5kg

Chịu tải: 2kg