Chân máy mini cho điện thoại, máy ảnh

Mã sp: CM-01

Chiều cao tối đa: 15 cm

Chiều cao tối thiểu: 10 cm

Sản phẩm bao gồm cả kẹp