Cờ tản sáng chắn sáng 45x60cm 75x90cm

Đơn giá 45x60cm: 1.290.000đ/ bộ (Chưa VAT)

Đơn giá 75x90cm: 1.590.000đ/ bộ(Chưa VAT)

Kích thước: 45x60cm hoặc 75x90cm

Màu sắc: Đen và trắng

Bộ gồm: Khung Inox + tản sáng + chắn sáng