Dù phản đen bạc 85cm – 110cm

Đơn giá đường kính 85cm: 100.000đ/c (Chưa VAT)

Đơn giá đường kính 110cm: 170.000đ/c (Chưa VAT)

Mã sp: DB85; DB110

Chất liệu: Khung nhôm & Vải