Hắt sáng 2 in 1 đường kính 60cm

Mã sp: HS62

Đường kính: 60cm

Gấp gọn: 30cm

Hắt sáng 2 mặt: Vàng và Trắng