Hắt sáng 5 in 1 đường kính 60cm

Mã sp: HS65

Đường kính 110cm

Đường kính gấp gọn 30cm

Chất liệu: Vải, bạc không thấm nước