Phông giấy mỹ chụp ảnh studio

Đơn giá: 1.100.000đ/ cuộn 2.72x11m 

Đơn giá: 600.000đ/ cuộn 2.72x5m

Xuất xứ: Mỹ

Mã SP: PG

Kích thước: 2.72x11m hoặc 2.72x5m

Trọng lượng: 6kg/ cuộn 2.72x11m