Phông PVC cuốn tay 1.5x2m

Đơn giá loại 1 phông: 600.000đ/ bộ (Chưa VAT)

Đơn giá loại 2 phông: 1.200.000đ/ bộ (Chưa VAT)

Đơn giá loại 3 phông: 1.450.000đ/ bộ (Chưa VAT)

Đơn giá loại 4 phông: 1.900.000đ/ bộ (Chưa VAT)

Mã sp: P1521, P1522, P1523, P1524

Kích thước phông: 1.5m x 2m