Ray quay phim mềm lưu động

Thương Hiệu: DVHZ

Mã sp: RM12

Size: Φ38mm x 1200mm

Trọng lượng: 25kg