Steadicam Wondlan

Chiều cao tối thiểu: 43cm

Chiều cao tối đa: 120cm

Trọng lượng: 1,1kg

Tải trọng: 0-3kg.