Tấm tản sáng 50x70cm 60x90cm

Đơn giá 50x70cm: 70.000đ/ tấm

Đơn giá 60x90cm: 120.000đ/ tấm

Mã sp: TS5070 & TS6090