Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ đèn chụp đôi dù phản LED360 40w

2,690,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ đèn chụp sản phẩm LED360 20w 5500K

1,540,000 
Giảm giá!

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ đèn chụp sản phẩm LED360 60w 5500K chuyên studio

2,350,000  2,100,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ kit 2 đèn 4 bóng LED360 20w chuyên studio

3,890,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ kit 4 đèn chụp sản phẩm LED360 40w 5500K

4,210,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ kit đèn Flash SPARKII 400 + DII250 JINBEI

9,900,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ kit studio 2 đèn 2 bóng LED360 20w

2,980,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ kit studio 2 đèn 2 bóng LED360 40w

3,460,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ kit studio 2 đèn 2 bóng LED360 60w

4,100,000 
Giảm giá!

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ kit studio 2 đèn 4 bóng LED360 40w

5,100,000  4,950,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ kit studio 4 đèn 1 bàn chụp 80w

3,750,000 

Đèn chụp studio, Đèn chụp sản phẩm giá rẻ

Bộ kit Studio Godox Smart 250SDI