Tay cờ chắn sáng 75x90cm

950,000 

Gồm: Khung cờ 75x90cm (TC-7590) + Tấm chắn sáng 75x90cm (CS79)

Kích thước: 75x90cm

Màu sắc: Đen