200.000 

Chân Máy Ảnh & Máy Quay

Cho thuê chân máy ảnh VCT-668 max 3Kg

80.000 

Chân Máy Ảnh & Máy Quay

Cho thuê chân máy ảnh VCT-860AV

120.000 
150.000 
550.000 
300.000 
200.000 
Thiết bị phòng quay
.
.
.
.